X
Меню
ЕКИП
Петко Петков

Петко Петков

Адвокат
 • Завършва специалност "Право" в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2013г.
 • Завършва магистърска степен "Финанси и банково дело" в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2019г.
 • Член на Софийска адвокатска колегия от 2014г.
 • Интереси в областта на гражданското, търговското и административното право.
 • Опит в процесуалното представителство, регистрацията на търговски дружества, изготвяне на договори и други документи, изготвяне на документация по обществени поръчки, сделки с недвижими имоти, учредяване на вещни права за енергийни проекти и отчуждаване.
 • Владее гръцки и английски език.
 • Имейл: pppetkov@hotmail.com
Стефан Петков

Стефан Петков

Адвокат
 • Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2002г.
 • Член на Софийска адвокатска колегия от 2010г.
 • Богат опит в сферата на гражданското, търговското и административното право, управление на инвестиционни проекти, придобиване и учредяване на вещни права, отчуждаване, обществени поръчки, търговски обединения, несъстоятелност, принудително изпълнение, местни данъци и такси, застрахователно право, семейно право и др.
 • Владее английски език
 • Имейл: stpetkov7@hotmail.com