X
Меню
НОВИНИ
Съдействие при покупка на имот в Гърция

Съдействие при покупка на имот в Гърция

Нашата кантора е специализирана в предоставянето на цялостни консултации и представителство при закупуване на недвижими имоти в Гърция. С дългогодишен…

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020…

Придобивна давност

Придобивната давност е оригинерен (първичен) способ за придобиване на право на собственост върху имот или друга вещ, чрез непрекъснатото и…

От 01.01.2018 г. започва пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел

Във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила от 01.01.2018 г., се…

За реда за оспорване на задължения за местни данъци и такси

адв. Петко Петков С Определение № 45 от 08.07.2016 г. Смесен петчленен състав на Върховния административен съд и Върховния касационен съд…

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2015 г.

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Влезе в сила новият Закон за обществените поръчки

На 15.04.2016 г. влезе в сила новият Закон за обществените поръчки. Съгласно параграф 18 от ПЗР на Закона, възлагането на…

Лобистки текстове в новия Кодекс за застраховането

Необосновано преимущество за застрахователните дружества предвижда новия Кодекс за застраховането, приет на първо четене от Народното събрание. Съгласно чл. 381,…
Кратко сравнение между данъчните ставки в Гърция и България

Кратко сравнение между данъчните ставки в Гърция и България

Данък Гърция България Корпоративен данък 26/33% 10% Данък върху доходите на ФЛ 10-42% 10% ДДС 0%-23% 0%, 9%, 20% Данък…

Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Борислав Белазелков

  Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Борислав…

Ипотекираните имоти ще се продават на цена, не по-ниска от данъчната им оценка

Ипотекираните имоти  да се продават на цена, не по-ниска от данъчната им оценка, приеха депутатите с промяна в Гражданския процесуален…

Допълнително се ограничава достъпът на дела до Върховния касационен съд

Правната комисия в Народното събрание отряза достъпа до третата инстанция на 17 вида граждански дела, на трудовите спорове (с някои…