X
Меню
НОВИНИ

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020…

Придобивна давност

Придобивната давност е оригинерен (първичен) способ за придобиване на право на собственост върху имот или друга вещ, чрез непрекъснатото и…

От 01.01.2018 г. започва пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел

Във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила от 01.01.2018 г., се…

За реда за оспорване на задължения за местни данъци и такси

адв. Петко Петков С Определение № 45 от 08.07.2016 г. Смесен петчленен състав на Върховния административен съд и Върховния касационен съд…

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 2015 г.

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Влезе в сила новият Закон за обществените поръчки

На 15.04.2016 г. влезе в сила новият Закон за обществените поръчки. Съгласно параграф 18 от ПЗР на Закона, възлагането на…

Лобистки текстове в новия Кодекс за застраховането

Необосновано преимущество за застрахователните дружества предвижда новия Кодекс за застраховането, приет на първо четене от Народното събрание. Съгласно чл. 381,…
Кратко сравнение между данъчните ставки в Гърция и България

Кратко сравнение между данъчните ставки в Гърция и България

Данък Гърция България Корпоративен данък 26/33% 10% Данък върху доходите на ФЛ 10-42% 10% ДДС 0%-23% 0%, 9%, 20% Данък…

Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Борислав Белазелков

  Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Борислав…

Ипотекираните имоти ще се продават на цена, не по-ниска от данъчната им оценка

Ипотекираните имоти  да се продават на цена, не по-ниска от данъчната им оценка, приеха депутатите с промяна в Гражданския процесуален…

Допълнително се ограничава достъпът на дела до Върховния касационен съд

Правната комисия в Народното събрание отряза достъпа до третата инстанция на 17 вида граждански дела, на трудовите спорове (с някои…
Възложителите ще провеждат съвместно процедурите по ЗОП

Възложителите ще провеждат съвместно процедурите по ЗОП

Такива промени предвижда публикуваният днес за обществено обсъждане проект за нов Закон за обществените поръчки. Възложителите ще могат да се обединяват…