X
Меню

От 01.01.2018 г. започва пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел

Във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила от 01.01.2018 г., се предвижда пререгистрация на вече регистрираните  при съответните окръжни съдилища  юридически лица с нестопанска цел в новия, единен и електронен регистър към Агенция по вписванията. Тези лица са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи. При пререгистрация  юридическото лице с нестопанска цел се вписва с досегашното си наименование.

 

Οι δικηγόροι στη Σόφια εξεγέρθηκαν λόγω της άρνησης της ελεύθερης πρόσβασης σε δικαστικές υποθέσεις
Τα επίπεδα τιμών στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ήταν τα χαμηλότερα στην ΕΕ το 2023.
имот в ГърцияСъдействие при покупка на имот в Гърция
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Придобивна давност
От 01.01.2018 г. започва пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел
За реда за оспорване на задължения за местни данъци и такси
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2015 г.
Влезе в сила новият Закон за обществените поръчки