X
Меню

От 01.01.2018 г. започва пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел

Във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила от 01.01.2018 г., се предвижда пререгистрация на вече регистрираните  при съответните окръжни съдилища  юридически лица с нестопанска цел в новия, единен и електронен регистър към Агенция по вписванията. Тези лица са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи. При пререгистрация  юридическото лице с нестопанска цел се вписва с досегашното си наименование.