X
Меню

Кратко сравнение между данъчните ставки в Гърция и България

Кратко сравнение между данъчните ставки в Гърция и България
Данък Гърция България
Корпоративен данък 26/33% 10%
Данък върху доходите на ФЛ 10-42% 10%
ДДС 0%-23% 0%, 9%, 20%
Данък „Дивидент“ 10% 5%
Данък „Лукс“ 5%-10% 0%