X
Menu
«PETKOV & PETKOV»

«PETKOV & PETKOV» αποτελεί μία δικηγορική εταιρεία με έδρα την Σόφια στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Το γραφείο ειδικεύεται στην παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε πελάτες από την Βουλγαρία αλλά και το εξωτερικό στους τομείς αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου, καθώς και την νομική αντιπροσώπευση - συμβουλές  επενδυτικών σχεδίων, δημόσιες προμήθειες κ.τ.λ. Η εταιρεία συνεργάζεται επιτυχώς με πλατύ κύκλο ειδικών στους τομείς των επενδύσεων, ακινήτων, της αναγκαστικής εκτέλεσης, με τις δημοτικές και τις δημόσιες διοικήσεις.

Γιατί να επενδήσουμε στην Βουλγαρία;

Πολιτική και οικονομική σταθερότητα

Η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευροπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του ΠΟΕ.
Η σταθερότητα του νομίσματος υποστηρίζεται από το νομισματικό συμβούλιο - η ισοτιμία με το ευρώ είναι καθορισμένη σε 1,95 λέβα για ένα ευρώ και δεν αλλάζει ποτέ.
Bulgaria has one of the lowest government debts in the
European Union (18.9 % of GDP)
and one of the lowest budget deficits (-1.5%) as of 2013.

Хαμηλό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Bulgaria has the most favourable tax regime in Europe. Corporate income tax rate is 10%, the lowest in the EU. Personal income tax is 10 %, flat rate. Industries in high-unemployment areas are granted 0% tax rate
There is a 2-year VAT exemption for imports of equipment for investment projects over €5 million, creating at least 50 jobs
Depreciation time for computers and new
manufacturing equipment is 2 years

Ανθρώπινο δυναμικό

Το εργατικό δυναμικό είναι καλά εκπαιδευμένο και πολύγλωσσο.
Το 62.2 % του πληθυσμού είναι σε εργατική ηλικία (περίπου 4.600.000 άτομα)
60 000 φοιτητές αποφοιτούν ετησίως από 51 πανεπηστίμια 
Το 98% των μαθητών λυκείου σπουδάζουν ξένη γλώσσα (συνήθως Αγγλικά) και το 73% σπουδάζουν και δεύτερη ξένη γλώσσα (βασικά Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά) 
Το 94% των σχολείων έχουν πρόσβαση στο 'Ιντερνετ 

Πρόσβαση σε αγορές

Due to its location Bulgaria provides direct access to the following key markets:
European Union - zero tariff market with population of 500 million
CIS – still not well penetrated market with a high potential
Turkey - zero tariff market of near 80 million population
Middle East – a market with high purchasing power
North African market